• ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
  • اِلأَحَّد ٦ رمضان ١٤٤٢
  • Sunday 18 Apr 2021

صاحب امتیاز: حسین یحیائی
مدیر مسوول: حسین یحیائی
سردبیر: مصطفی یحیائی

دبیر تحریریه: حسین محبی

آدرس: تهران، باقرخان، روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)،
جنب داروخانه شکیبایی، پلاک 41، واحد 1
تلفن: 66592498-66592213  فکس: 66922064   
سازمان آگهی ها:66900361-66124553
تلفن های جدید: ٦٦٩١٧٠٦٦ - ٦٦١٢٨٠٦٤ - 66900357
E-mail: NaghshNewsPaper@Gmail.com
چاپ: کاروکارگر

بالای صفحه