• ۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
  • اِجُّمعَة ٢٠ محرم ١٤٤١
  • Friday 20 Sep 2019

صاحب امتیاز: حسین یحیائی
مدیر مسوول: حسین یحیائی
سردبیر: مصطفی یحیائی

دبیر تحریریه: حسین محبی

آدرس: تهران، باقرخان، روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)،
جنب داروخانه شکیبایی، پلاک 41، واحد 1
تلفن: 66592498-66592213  فکس: 66922064   
سازمان آگهی ها: 66900361-66124553
تلفن های جدید: ٦٦٩١٧٠٦٦ - ٦٦١٢٨٠٦٤ - 66900357
E-mail: NaghshNewsPaper@Gmail.com
چاپ: کاروکارگر


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید:
 
 
 
بالای صفحه